Publikaties

Hieronder zijn enkele eigen publicaties te downloaden. Verder vindt u een aantal links die met het onderwerp geluid te maken hebben.Diverse eigen publicaties en artikelen (PDF Formaat)

Mogelijk interessante links

Toelichting Website
Overzichtssite van bedrijven en instellingen die in de sector geluid werkzaam zijn Geluid.startpagina.nl
Resultaten van de subwerkgroep geluid van de werkgroep gezondheid en milieu van de vereniging bouwfysica van de Nederlandse gemeenten. voorheen was dit de IWB www.vereniging-bwt.nl/werkgroep-gezondheid-en-energiezuinigheid
Verbouwingsdetails van bestaande vloerconstructies om aan de geluidseisen van het bouwbesluit 2003 te voldoen www.vereniging-bwt.nl/werkgroep-gezondheid-en- energiezuinigheid/documenten/2012/11/
verbouwingsdetalis-voor-bouwbesluit-2012
Nederlandse stichting geluidhinder : vraagbaak voor geluidhindervraagstukken NSG.nl